MONOTYPIA 3 / MONOTYPE 3

500

praca wykonana w autorskiej technice graficznej za pomocą ręcznie wycinanych stempli

unikatowa odbitka

papier akwarelowy wysokiej jakości

Availability

Share