MONOTYPIA 1 / MONOTYPE 1

500 Sold Out

praca wykonana w autorskiej technice graficznej za pomocą ręcznie wycinanych stempli

unikatowa odbitka

papier akwarelowy wysokiej jakości

Share